Условия | Често задавани въпроси | Защита на Данните | За контакт | За нас
 Регистрирайте се 
 
Wall Street Tools made easy for Everyone.
  Go
Търсене на Борсов Код
Котировки
Графика
Новини
Коментар
5-дневна Прогноза
6-месечен Таргет
Фундаментални Данни
Блокови Сделки
Парични Потоци & VWAP
Trades List
Tick Chart
Пазарен Център
Опционен Калкулатор
Symbol Comparison
Derivatives
Data Download
 
Какво е BG-CHARTS?
 
Различни Борси
 • Основните Европейски и Американски борси в една обща платформа
 • Достъпни фондови борси:
  • Австрия Белгия България Хърватска Кипър Франция Германия (Франкфурт, Xetra) Гърция Индия Ирландия Италия Холандия Португалия Румъния Русия Испания Швеция Швейцария Великобритания САЩ (NYSE, AMEX, NASDAQ) Югославия
 • Българската Фондова Борса се предлага в реално време. Данни за останалите пазари се получават след затварянето на всяка една от борсите.
Live Suggestions
 • Постоянно сканиране на пазарите, с цел идентифициране на графични фигури и евентуални инвестиционни възможности
 • Множество от технически и количествени модели, като:
  • Разпознаване на Графични Фигури
  • Коментар генериран на базта на математически алгоритъм за всяка акция с данни за повече от 200 дни.
  • Neural Network Picks
  • Най-актуалното сред Борсите
 • Проверка на Предположенията
Разширено Търсене
 • Избор от над 50 различни вида критерии за търсене на борсови кодове сред различните борси
 • Базиран на комбинация от котировки, индикатори и фундаментални данни
 • Field to Field comparisons allowed
Sophisticated Charts
 • "Intellichart",един от най-усъвършенстваните браузер-базирани графики
 • Интерактивни графики с автоматично подновяване на данните.
 • Над 20 различни технически индикатори
 • Променливи настойки за времева скала и период
 • Брой на екраните за наблюдение на акции и индекси с данни от края на деня.
Следене на Инвестиционен Портфейл
 • Изградете и наблюдавайте няколко различни инвестиционни портфейла.
 • Индивидуално и общо наблюдение на инвестиционните портфейли.
 • Бета и VAR за всеки портфейл
Разширени Калкулатори
 • Специализирани, интерактивни калкулатори като:
  • Калкулатор за извеждане на шест месечни прогнози
  • Калкулатор за Опции
Образователен Панел
 • Comprehensive University section
 • BG-Money paper trades training tool
 • Преглед на Исторически Данни
Различни Езици
 • BG-Charts е напълно преносим. В момента е достъпен на:
  • English
  • Greek
  • Bulgarian
 • Други преводи в процес на обработване:
  • Romanian